سامانه مدیریت ارتباطات مستمر (CRM)

ورود به پانل کارکنان

استادان، کارکنان و دانشجویان محترم از این پس می توانند از طریق سامانه مدیریت ارتباطات مستمر ( ارتباط با حوزه وزارتی) گزارش ها، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی درمیان بگذارند. کلیه مندرجات، پیام های ارسالی و هویت افراد در این سامانه حریم خصوصی افراد تلقی شده و کاملاً محرمانه خواهد بود.

تمامی حقوق این سامانه برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محفوظ است | تولید ۱۳۹۶