چهارشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۵ ۱۳:۱۲ ۸۰۳ مرتبه
تاریخ های برگزاری آزمون

List of GRE & TOEFL Exams for 2017

Number

Test

open

English date

Persian date

Day

Time

Status

1

GRE

 

6th Jan 2017

17 دی 95

Friday

 

 

2

TOEFL

 

7th Jan 2017

18 دی 95

Saturday

 

 

3

GRE

 

13th  Jan 2017

24 دی 95

Friday

 

 

4

TOEFL

 

14th Jan 2017

25 دی 95

Saturday

 

 

5

GRE

 

15th  Jan 2017

26 دی 95

Sunday

 

 

6

TOEFL

 

22 nd Jan 2017

3 بهمن 95

Sunday

 

 

7

GRE

 

23rd Jan 2017

4 بهمن 95

Monday

 

 

8

GRE

 

30th Jan 2017

11 بهمن 95

Monday

 

 

9

GRE

 

2 nd  Feb 2017

14 بهمن 95

Thursday

 

 

10

TOEFL

 

4 th Feb 2017

16 بهمن 95

Saturday

 

 

11

GRE

 

10 th Feb 2017

22 بهمن 95

Friday

 

 

12

GRE

 

12 th Feb 2017

24 بهمن 95

Sunday

 

 

13

GRE

 

13 th Feb 2017

25 بهمن 95

Monday

 

 

14

TOEFL

 

18 th Feb 2017

30 بهمن 95

Saturday

 

 

15

GRE

 

24 th Feb 2017

6 اسفند 95

Friday

 

 

16

TOEFL

 

25 th Feb 2017

7 اسفند 95

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of GRE & TOEFL Exams for 2017

Number

Test

open

English date

Persian date

Day

Time

Status

17

TOEFL

 

26 th Feb 2017

8 اسفند 95

Sunday

 

 

18

GRE

 

2nd  Mar 2017

12 اسفند 95

Thursday

 

 

19

TOEFL

 

4 th mar 2017

14 اسفند 95

Saturday

 

 

20

GRE

 

5 th Mar 2017

15 اسفند 95

Sunday

 

 

21

TOEFL

 

11 st mar 2017

21 اسفند 95

Saturday

 

 

22

GRE

 

18 th Mar 2017

28 اسفند 95

Saturday

 

 

23

GRE

 

24 th Mar 2017

4 فروردین 95

Friday

 

 

24

TOEFL

 

25 th mar 2017

5 فروردین 95

Saturday

 

 

25

GRE

 

29 th Mar 2017

9 فروردین 95

Wednesday

 

 

26

TOEFL

 

1st  Apr  2017

12 فروردین 96 

Saturday

 

 

27

GRE

 

8 th Apr  2017

19 فروردین 96

Saturday

 

 

28

GRE

 

11 th Apr  2017

22 فروردین 96

Tuesday

 

 

29

GRE

 

14 th Apr  2017

25 فروردین 96

Friday

 

 

30

TOEFL

 

15 th Apr  2017

26 فروردین 96

Saturday

 

 

31

GRE

 

20 th Apr  2017

31 فروردین 96

Thursday

 

 

32

TOEFL

 

23 th Apr  2017

3 اردیبهشت 96

Sunday

 

 

 

 

 

 

 

 

List of GRE & TOEFL Exams for 2017

Number

Test

open

English date

Persian date

Day

Time

Status

33

GRE

 

30 th Apr  2017

10 اردیبهشت 96

Sunday

 

 

34

GRE

 

2nd May  2017

12 اردیبهشت 96

Tuesday

 

 

35

TOEFL

 

6 th  May  2017

16 اردیبهشت 96

Saturday

 

 

36

GRE

 

11 th May  2017

21 اردیبهشت 96

Thursday

 

 

37

TOEFL

 

13 th May  2017

23 اردیبهشت 96

Saturday

 

 

38

GRE

 

14 th May  2017

24 اردیبهشت 96

Sunday

 

 

39

TOEFL

 

20 th May  2017

30 اردیبهشت 96

Saturday

 

 

40

GRE

 

21 st  May  2017

31 اردیبهشت 96

Sunday

 

 

41

GRE

 

26 th May  2017

5 خرداد 96

Friday

 

 

42

TOEFL

 

27 th May  2017

6 خرداد 96

Saturday

 

 

43

TOEFL

 

3 rd  June  2017

13 خرداد 96

Saturday

 

 

44

TOEFL

 

10 th  June  2017

20 خرداد 96

Saturday

 

 

45

GRE

 

12 th  June  2017

22 خرداد 96

Monday

 

 

46

GRE

 

15 th  June  2017

25 خرداد 96

Thursday

 

 

47

GRE

 

20 th  June  2017

30 خرداد 96

Tuesday

 

 

48

GRE

 

23 rd  June  2017

2 تیر 96

Friday

 

 

49

TOEFL

 

25 th  June  2017

4 تیر 96

Sunday

 

 

50

GRE

 

28 th  June  2017

7 تیر 96

Wednesday

 

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس : ساری، میدان امام بلوار دانشجو، سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه بسیج، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونت آموزشی، واحد آموزش مجازی

تلفن : ۰۱۱۳۳۳۶۲۵۱۳ ، ۰۱۱۳۳۰۴۴۲۳۴

فکس : ۰۱۱۳۳۲۲۱۶۲۶

رایانامه : elcmazums@gmail.com

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.